Hydraulický ohýbací lis zabezpečuje presné a kvalitné ohýbanie súčiastok.

Veľká presnosť stroja spolu so širokou paletou dostupných nástrojov umožňuje riešiť jednoduché i veľmi komplikované tvary ohybov. Ohýbací lis umožňuje ohýbanie plechov tlačnou silou 220 ton, až do 3000 mm dĺžky a hrúbky 10 mm.

CNC technológie umožňujú optimalizovať ohýbací proces, a tým šetriť náklady nám i našim zákazníkom.

Vyškolený odborný personál umožňuje dosahovať vysokú presnosť a garanciu kvality v ohybe až na desatinu stupňa uhla a dosiahnutie požadovaného rozmeru súčiastky po ohybe až na 0,5 mm. Pri mäkkých kovoch je možnosť eliminovať stopu po nástroji pri ohybe.

Ohraňovací lis je vybavený systémom pre kompenzáciu priehybu.

Pracovná dimenzia
Max. dĺžka ohýbaného plechu 3000 mm
Hrúbka ohýbaného plechu od 0,5mm do 10mm

Naši zamestnanci veria, že pre uspokojenie potrieb zákazníkov nestačí len prísť s ponukou a nízkou cenou, ale pristupujú inovatívne ku každému projektu. Investujú do dlhodobých vzťahov s našimi zákazníkmi a poskytujú dodávky a služby vo vysokej kvalite.

 

Cenovú ponuku
spracujeme ASAP


Patrik Valúšek

projektový manažér