Ponúkame komplexné riešenia a servis v oblasti oceľových konštrukcií. Konzultácie, spracovanie projektu a výrobnej dokumentácie, optimalizáciu hmotnosti, zabezpečenie materiálu, výrobu, povrchovú úpravu, kontrolu a dokumentáciu kvality, dopravu a montáž.

 • montáž a výroba oceľových konštrukcií
 • montáž a výroba vysielačov
 • generálne opravy zariadení a výrobných liniek
 • výškové práce
 • kontrola zvarov

Montáž a výroba oceľových konštrukcií
Ponúkame komplexné riešenia a servis v oblasti výroby a montáže oceľových konštrukcií. Konzultácie, spracovanie projektu a výrobnej dokumentácie, optimalizáciu hmotnosti, zabezpečenie materiálu, výrobu, povrchovú úpravu, kontrolu a dokumentáciu kvality, dopravu a montáž.

Montáž a výroba vysielačov
Ponúkame komplexné riešenia a servis v oblasti výroby a montáže vysielačov mobilných operátorov. Každý projekt vypracujeme presne na mieru podľa požiadaviek klienta.

Výškové práce
Sme tím skúsených a odborne vyškolených ludí, ktorý ponúka komplexné služby vo výške, výškové práce: od konzultácie a návrhu technologického postupu cez výber a zabezpečenie materiálu až po kvalitnú, rýchlu a bezchybne vykonanú prácu. Realizujeme rôznorodé výškové práce vo výške pomocou horolezeckej techniky. Našu činnost uplatňujeme tam, kde bežný postup prác nie je možný či už z technického, alebo ekonomického hladiska. Výškové práce pomocou horolezeckej techniky šetria čas a Vaše náklady, ktoré by ste vynaložili na náročné lešenia alebo žeriavy.

Kontrola zvarov
Vďaka nášmu tímu vyškolených odborníkov ponúkame klientom služby kontroly zvarov kapilárnou a magnetickou metódou s následným poskytnutím riešení priamo na mieru.

Výmena dopravníkovej dráhy  (2015)

 • Demontáž nedostačujúcich a poškodených oceľových nosníkov
 • Zameranie a výroba stupacích transférov
 • Výmena poškodených vedení transférových reťazí
 • Montáž nosných a centrovacích nosníkov

 

GRO stúpacích transférov karoseriovej linky EHB (2015)

 • Návrh riešenia
 • Výkresová dokumentácia
 • Výroba transférových kôl
 • Asistencia údržbe pri výmene
 • Meratelnosť úspory nakladov a prestojov o 70%

 

GRO portálov Consul, pre nakladanie a vykladanie karosérií (2015)

 • Návrh riešenia
 • Spracovanie projektovej dokumentácie
 • Výroba nosných stĺpov, vretien a pojazdov
 • Riadenie meničmi, DRS kartou a interným snímačom na motoroch
 • Inštalácia na mieste určenia
 • Elektrodokumentácia
 • Mechanická dokumentácia
 • Úprava SW

 

Prekládka karosérie na montážnu linku: Bubon B91 (2015)

 • Úprava stávajúcej oceľovej konštrukcie
 • Výroba uchytenia rolovacieho bubna
 • Návrh a výroba rolovacieho bubna
 • Montáž na mieste určenia

 

Výroba kontrolných pracovísk na kontrolu vylisovaného dielu a laku: Nová lisovňa (2014)

 • Návrh riešenia
 • Výroba a montáž oceľovej konštrukcie pre uchytenie špeciálnych lámp UWE Braun s automatickým regulátorom osvetlenia na kontrolu výliskov
 • Výroba elektrického automatický-výškovo nastaviteľného stola stola
 • Statický posudok

Dopravník výliskov karosérie z zváračského robotického pracoviska na montážnu linku (2014)

 • Návrh riešenia
 • Spracovanie projektovej dokumentácie
 • Výroba dopravníka a dopravníkovej dráhy
 • Výroba nosníkov na prepravu časti karosérie
 • Inštalácia na mieste určenia
 • Mechanická dokumentácia

Návrh a výroba stožiarov pre rádiové vysielanie (2015)

 • Návrh riešenia
 • Statický posudok
 • Výroba podľa požiadavky
 • Výškové prípravné práce
 • Montáž na na výškových budovách

Návrh a výroba stožiarov pre rádiové vysielanie (2015)

 • Návrh riešenia
 • Statický posudok
 • Výroba podľa požiadavky
 • Montáž na na vodojemoch
 • Výškové práce

GRO montážnych pracovísk (2014)

 • Oceľová konštrukcia pre montážne pracoviska
 • Osvetlenie a montáž elektroinštalácie
 • Výroba a montáž prípravkov