Ponúkame vám komplexné riešenia od počiatočnej myšlienky cez vývoj a dizajn až po realizáciu, vďaka projekčným riešeniam, ktoré uspokoja vašu širokú škálu nárokov a požiadaviek z rôznych odvetví.

  • eplan, Xelec a SEE Electrical
  • tvorba elektrodokumentácie
  • návrh a statika oceľových konštrukcií
  • elektrorevízie

Elektrodokoumentácia
Na jestvujúce elektrické zariadenie zakreslíme projektovú dokumentáciu v profesionálnom projektovom programe EPLAN, Xelec a SEE Electrical. Projekt je pre zákazníka k nahliadnutiu v PDF formáte prípadne v tlačenej forme.

Návrh a statika oceľových konštrukcií
Ponúkame komplexné projekčné služby, statické návrhy a posúdenia konštrukčných prvkov pre pozemné a inžinierske konštrukcie stavieb so špecializáciou na dimenzovanie oceľových konštrukcií; návrhy rekonštrukcii, sanácii a zosilnení stavebných konštrukcii hornej stavby vrátane kompletnej realizačnej dokumentácie.

Elektrorevízie
Naša spoločnosť vykonává východiskové, periodické a mimoriadne odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických inštalácií a elektrických zariadení vo všetkých typoch objektov. Odborné prehliadky a odborné skúšky sú vykonávané v súlade s platnými technickými normami a vyhláškami.

Referencie
VW Slovakia, Siemens, Ingart, RS&Computer