Ponúkame vám komplexné riešenia od počiatočnej myšlienky cez vývoj a dizajn až po realizáciu, vďaka projekčným riešeniam, ktoré uspokoja vašu širokú škálu nárokov a požiadaviek z rôznych odvetví.

 • eplan
 • tvorba elektrodokumentácie
 • návrh a statika oceľových konštrukcií
 • elektrorevízie

Elektrodokoumentácia
Na jestvujúce elektrické zariadenie zakreslíme projektovú dokumentáciu v profesionálnom projektovom programe EPLAN. Projekt je pre zákazníka k nahliadnutiu v PDF formáte prípadne v tlačenej forme.

Návrh a statika oceľových konštrukcií
Ponúkame komplexné projekčné služby, statické návrhy a posúdenia konštrukčných prvkov pre pozemné a inžinierske konštrukcie stavieb so špecializáciou na dimenzovanie oceľových konštrukcií; návrhy rekonštrukcii, sanácii a zosilnení stavebných konštrukcii hornej stavby vrátane kompletnej realizačnej dokumentácie.

Elektrorevízie
Naša spoločnosť vykonává východiskové, periodické a mimoriadne odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických inštalácií a elektrických zariadení vo všetkých typoch objektov. Odborné prehliadky a odborné skúšky sú vykonávané v súlade s platnými technickými normami a vyhláškami.

Výmena dopravníkovej dráhy  (2015)

 • Demontáž nedostačujúcich a poškodených oceľových nosníkov
 • Zameranie a výroba stupacích transférov
 • Výmena poškodených vedení transférových reťazí
 • Montáž nosných a centrovacích nosníkov

GRO stúpacích transférov karoseriovej linky EHB (2015)

 • Návrh riešenia
 • Výkresová dokumentácia
 • Výroba transférových kôl
 • Asistencia údržbe pri výmene
 • Meratelnosť úspory nakladov a prestojov o 70%

GRO portálov Consul, pre nakladanie a vykladanie karosérií (2015)

 • Návrh riešenia
 • Spracovanie projektovej dokumentácie
 • Výroba nosných stĺpov, vretien a pojazdov
 • Riadenie meničmi, DRS kartou a interným snímačom na motoroch
 • Inštalácia na mieste určenia
 • Elektrodokumentácia
 • Mechanická dokumentácia
 • Úprava SW

Prekládka karosérie na montážnu linku: Bubon B91 (2015)

 • Úprava stávajúcej oceľovej konštrukcie
 • Výroba uchytenia rolovacieho bubna
 • Návrh a výroba rolovacieho bubna
 • Montáž na mieste určenia

Výroba kontrolných pracovísk na kontrolu vylisovaného dielu a laku: Nová lisovňa (2014)

 • Návrh riešenia
 • Výroba a montáž oceľovej konštrukcie pre uchytenie špeciálnych lámp UWE Braun s automatickým regulátorom osvetlenia na kontrolu výliskov
 • Výroba elektrického automatický-výškovo nastaviteľného stola stola
 • Statický posudok

Dopravník výliskov karosérie z zváračského robotického pracoviska na montážnu linku (2014)

 • Návrh riešenia
 • Spracovanie projektovej dokumentácie
 • Výroba dopravníka a dopravníkovej dráhy
 • Výroba nosníkov na prepravu časti karosérie
 • Inštalácia na mieste určenia
 • Mechanická dokumentácia

Návrh a výroba stožiarov pre rádiové vysielanie (2015)

 • Návrh riešenia
 • Statický posudok
 • Výroba podľa požiadavky
 • Výškové prípravné práce
 • Montáž na na výškových budovách

Návrh a výroba stožiarov pre rádiové vysielanie (2015)

 • Návrh riešenia
 • Statický posudok
 • Výroba podľa požiadavky
 • Montáž na na vodojemoch
 • Výškové práce