Obrusovanie deleného materiálu prebieha tlakom vodného lúča. Pracovný tlak vody sa pohybuje v rozmedzí 1000 – 4000 Bar. Lúč vzniká v rezacej hlave zakončenej tryskou. Pri spracovaní mäkkých materiálov používame čistý vodný lúč, pre ostatné prípady používame abrazívny lúč. Vhodnou prímesou je prírodný olivín alebo granát – abrazivo zvolené podľa tvrdosti rezaného materiálu.

Pohyb rezacej hlavy a teda celá dráha rezu je riadená počítačom podľa vopred zostaveného programu. Je možné vykonávať aj tvarovo zložité rezy počas jednej operácie. Štandardná presnosť výrezu je ± 0,2 mm/m.

Delený materiál nie je silovo namáhaný. Rezná hrana nie je nijako tepelne ovplyvnená, vždy sa jedná o studený rez. Táto skutočnosť je veľmi dôležitá a tiež rozhodujúcim spôsobom odlišuje vodný lúč od ostatných technológií na delenie materiálov, najmä lasera a plazmy.

VÝHODY

 • studený rez, nedochádza k tepelnému ovplyvneniu rezaného materiálu a tým ani k zmenám štruktúry
 • minimálne silové pôsobenie lúča na rezaný materiál – nedochádza k vzniku mikrotrhlín
 • univerzálnosť – delí takmer všetky materiály. Možno rezať i veľmi ťažko deliteľné a inak neobrobitelné materiály
 • rez je bez otrepov, väčšinou odpadá nutnosť následného opracovania, odihlovaniu a zrážanie ostrých hrán
 • možnosť prevedenia aj najzložitejších tvarov jedinou operáciou, vrátane priechodných otvorov a drážok
 • možno dosahovať vysokého využitia polotovaru vďaka malému priemeru lúča a možnosti vyskladania viac tvarov na jeden polotovar
 • nevznikajú škodlivé emisie do ovzdušia a nedochádza k chemickému pôsobeniu na rezaný materiál

Vieme rezať obrábať prakticky akýkoľvek materiál, ktorému neškodí priamy kontakt s vodou.

 • všetky typy ocelí vrátane kalených, nerezu, farebné kovy sa zliatiny
 • plasty všetkých druhov vrátane vrstvených čírych (plexi, GFK)
 • číre i Farebné sklo, lepené, vrstvené ČI Inak Upravené
 • prírodné ČI Umelé kamene, mramor, zulu, Brúsne kamene
 • porcelán, keramiku
 • drevo, drevotriesku, lamino, preglejku
 • koberce, FILC, Mašková, kožu, koženku
 • guma, tesniace materiály, kompozity
 • reklamné materiály – rezanie písiem logotypov

Cenovú ponuku spracujeme ASAP

Michal Vidovič
0907 108 444
vodnyluc@inat.sk

INAT s.r.o.
Cesta na Hohenau 2/5
908 71 Moravský Svätý Ján